KVKK’nın Banka Tarafından Telefon ile Borç Takibine Dair Karar Özetine İlişkin Bilgi Notu

Güner Law Office | View firm profile

“Veri sorumlusu Banka tarafından ilgili kişinin ailesinin telefonları üzerinden arama gerçekleştirilmesi suretiyle kişisel verilerinin paylaşılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 09/12/2021 tarihli ve 2021/1239 sayılı Karar Özeti’ne ilişkin değerlendirmemizi aşağıda bulabilirsiniz.

İddia: İlgili kişi tarafından, açık yazılı veya sözlü onayı olmamasına rağmen veri sorumlusu Banka ile arasındaki sözleşmeye konu borca ilişkin olarak anne ve babasının sabit telefonları üzerinden ısrarla arandığı, aramaya gerekçe olarak ilgili kişiye ulaşılamamasının gösterildiği, veri sorumlusu tarafından yapılan aramalarda ilgili kişinin ailesine, ilgili kişiye ve ilgili kişinin ortağı olduğu şirketin
ortaklarına ulaşılamadığının beyan edildiği, ayrıca ortaklarının isimlerinin verildiği, görüşmelerin sonunda bir telefon numarası bırakıldığı ve ilgili kişinin bu numarayı araması gerektiğinin söylendiği, ilgili kişinin aranan numaranın ailesinin kullanımında olduğunu müteaddit kez belirttiği, ilgili kişiye ait kişisel verilerin açık rızası olmaksızın kullanılması suretiyle veri sorumlusu tarafından
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlal edilmiş olduğu iddia edilmiştir.

Kurul’un Tespitleri:
Veri sorumlusu tarafından yapılan savunmada; yapılan hiçbir aramada ilgili kişiye ya da kendisinin hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirkete ilişkin olarak üçüncü kişilerle herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığı; bu aramalarda ilgili kişiye iletilmesi için üçüncü kişilere sadece not bırakıldığı, ilgili kişinin yakınının bırakılan notu kendisine ileteceğini ifade ettiği ve Banka tarafından bu hususla ilgili olarak aranmak istemediklerine ilişkin bir talep iletmedikleri; ilgili kişinin talebi üzerine kendisi ile görüşmeyi gerçekleştirmiş olan müşteri temsilcisinin söz konusu telefon numarasını, sistem üzerinde bu numaranın bir daha aranmamasını sağlayıcı aksiyon olarak “yanlış numara” şeklinde belirtmesi gerektiği halde, bu şekilde işlem yapmaması nedeni ile şikayet konusu telefon numarasına yapılan aramaların devam ettiği, ilgili personelin konu hakkında uyarıldığı; sonraki bir tarihte ilgili kişinin yakınının bu telefon numarasından aranmak istemediğini belirtmesi üzerine telefon numarasının arama engelli listesine eklendiği ve şikayete konu alternatif telefon bilgisinin, Risk Merkezi’nden yapılan sorgulama vasıtasıyla temin edilerek, ilgili kişiye ulaşılmak maksadı ile ve sadece bu amaçla sınırlı kalınarak kullanıldığı belirtilmiştir.

Buna istinaden Kurul aşağıdaki tespitleri yapmıştır.

  • Veri sorumlusu tarafından oluşan riskten dolayı yapılan borçlu takibi, Risk Merkezi sisteminde kayıtlı telefon numarasına yönelik yapılmıştır.
  • Eldeki mevcut bilgi ve belgelerden veri sorumlusu tarafından kişisel veri paylaşıldığına yönelik bir tespitte bulunulamamaktadır.
  • İlgili kişinin talebi üzerine aramalara ilişkin kısa sürede gerekli aksiyonun alındığı dikkate alındığında veri sorumlusu hakkında KVKK kapsamında yapılacak bir işlem yoktur.

Değerlendirme: Veri sorumlularının en büyük endişelerinden biri, aleyhlerinde Kurul nezdinde ikame edilen şikayet ve soruşturmaların genel olarak kendilerine para cezası verilmesi ile sonuçlanmasıdır. Ancak, birkaç başka örnekte de olduğu gibi bu kararda da Kurul, KVKK’ya uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini tespit ettiği veri işleme faaliyetine ilişkin olarak veri sorumlusuna ceza uygulamamıştır. Bu çerçevede iyi bir uyum projesi gerçekleştirmiş, Kurul kararlarını düzenli bir biçimde takip eden ve buradaki prensipleri veri işleme faaliyetlerinde dikkate alan veri sorumlularının herhangi bir şikayet ve/veya soruşturma halinde para cezasına maruz kalma riskini bir hayli azalttığı söylenebilecektir.

Yukarıdaki notumuza ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.

Güner Hukuk Bürosu 1996 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana; şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, banka-finans, enerji, teknoloji, medya-telekomünikasyon ve uyuşmazlık çözümü alanlarında

Türkiye’nin önde gelen ofislerinden biri haline gelmiştir.

İletişim
Ece Güner Toprak
Yönetici Ortak
eg@guner.av.tr

Burçak Kurt Biçer
Ortak
bkb@guner.av.tr

Uğurkan Şeber
Avukat
us@guner.av.tr

More from Güner Law Office