Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), gerçek kişi ve gerçek kişi tacirlerin ardından tüzel kişilerin de uzaktan müşteri edinimi yoluyla banka müşterisi olabilmesini sağlamak amacıyla 31.08.2022 tarihinde Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (“Taslak Yönetmelik”) yayınlamıştır. Bilindiği üzere, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Yeni Tanımlar ve Kapsam

Taslak Yönetmelik ile “Kişi” tanımının “tüzel kişinin temsilcisi ya da temsilcilerini” de kapsayacak biçimde genişletilmesi ve Yönetmelik kapsamına “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)”, “Sicil Gazetesi”, “Ticaret Sicili Yönetmeliği” ve “Tüzel kişi” gibi ek tanımların dahil edilmesi öngörülmektedir. Böylelikle Taslak Yönetmelik’in yürürlüğüne girmesini müteakip şirketler ıslak imza ve banka şubelerine fiziksel ziyaretlere gerek kalmaksızın banka hesap açılışı yapabileceklerdir. Ancak “Tüzel kişi” tanımı, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) düzenlenen ticaret şirketleri” şeklinde sınırlı tutulmuş olduğundan dernek ve vakıf gibi tüzel kişiler Taslak Yönetmelik kapsamında
değildir. Yine TTK uyarınca kurulmamış yabancı şirketler ile yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin de Taslak Yönetmelik kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.

Tüzel Kişilerin Uzaktan Kimlik Tespiti ve Bankacılık İşlemleri Kapsamına Alınması

Kimlik belgeleri düzenlemesinde yer alan “kişi” ibaresi, “gerçek kişi, gerçek kişi tacir ve tüzel kişi” olacak şekilde değiştirilerek kimlik doğrulaması bakımından uygulanan prosedürün, tüzel kişiler bakımından da uygulanması öngörülmektedir. Bu kapsamda, tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlikleri doğrulanacak; tüzel kişi temsilcisinin verdiği bilgiler MERSİS, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanı gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait veri tabanları vasıtasıyla doğrulanacak; ve son olarak, imza sirkülerindeki imza örneği ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimlik belgesinde bulunan imza örneği karşılaştırılacaktır

Sonuç

BDDK’nın internet sitesinde yayınladığı duyuruda da belirtildiği üzere [1] Taslak Yönetmelik, tüzel kişilerin uzaktan müşteri edinimi yoluyla müşteri olabilmesini ve dijital bankaların da tüzel kişi müşteri edinimini sağlamak amacıyla hazırlanmış olup Taslak Yönetmelik’te yer alan yürürlüğe ilişkin düzenlemenin kabulü ve metnin Resmi Gazete’de aynen yayımlanması halinde Taslak Yönetmelik, yayımı tarihinde doğrudan yürürlüğe girecektir.


Yukarıdaki notumuza ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.

Güner Hukuk Bürosu 1996 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana; şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, banka-finans, enerji, teknoloji, medya-telekomünikasyon ve uyuşmazlık çözümü alanlarında Türkiye’nin önde gelen ofislerinden biri haline gelmiştir.

İletişim

Ömer Erdoğan
Ortak
oe@guner.av.tr

Doğaç Karakurt
Avukat
dk@guner.av.tr

Deniz Bade Akkoyun
Stajyer Avukat
dba@guner.av.tr

Güner Hukuk Bürosu
Levent Caddesi, Alt Zeren Sokak No.7
Levent 34330, İstanbul
T +90 212 282 4385
F +90 212 282 4305
info@guner.av.tr
www.guner.av.tr


[1] Duyuru metnine https://www.bddk.org.tr/Duyuru/Detay/1962 linkinden ulaşabilirsiniz.

More from Güner Law Office