INFORMATION NOTE ON THE DRAFT REGULATION AMENDING THE REGULATION ON BANK CARDS AND CREDIT CARDS

Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) has published the Draft Regulation Amending the Regulation on Bank Cards and Credit Cards (“Draft Regulation”) on its website on 28 October 2022 to receive opinions from market players. In the Draft Regulation, the term “card scheme” is introduced and various obligations are foreseen for foreign card scheme institutions.

AMENDMENTS INTRODUCED BY THE DECREE ON THE DETERMINATION OF THE COMPANIES SUBJECT TO INDEPENDENT AUDIT PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE DATED 30.11.2022 AND NUMBERED 32029

The Presidential Decree No. 6434 on the Determination of the Companies Subject to Independent Audit (“Decree”) published in the Official Gazette dated 30.11.2022 and numbered 32029. With this Decree, the criteria for the companies to be subject to independent audit has been re-determined and the thresholds relating to the companies to be subject to audit …

Kitap Yayımlanması Nedeniyle Yargılanmanın İfade Özgürlüğünü İhlal Ettiğine Dair Bireysel Başvuru Kararı Hakkında Not

Anayasa Mahkemesi, 31925 sayılı ve 16.08.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/5652 başvuru numaralı ve 30.03.2022 tarihli İrfan Sancı bireysel başvuru kararında, başvurucunun yayımladığı bir kitap nedeniyle müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme suçundan yargılanmasına, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun yol açtığı yapısal sorunlara ve çocukların korunmasına dair ifade, basın, sanat özgürlükleri çerçevesinde önemli tespitlerde bulunmuştur.

Note on the Individual Application Decision Regarding the Violation of Freedom of Expression By A Trial Due to Publishing A Book

In the İrfan Sancı individual application decision dated 30.03.2022 and numbered 2018/5652, published in the Official Gazette dated 16.08.2022 and numbered 31925, the Constitutional Court made significant determinations on the minors’ safety within the framework of freedom of expression, press and art, regarding a book published by the applicant who has been put on trial …

INFORMATION NOTE REGARDING THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT ON THE BREACH OF FREEDOM OF EXPRESSION WITH THE TERMINATION OF THE EMPLOYMENT AGREEMENT OF AN EMPLOYEE DUE TO THE EXPRESSIONS IN HIS SOCIAL MEDIA POST

In the Kadri Erogul individual application decision dated 11.05.2022 and numbered 2019/976, published in the Official Gazette dated 16.08.2022 and numbered 31925, the Constitutional Court decided that the termination of the employment contract of the applicant working in a public institution as the employee of a subcontractor, due to his social media posts regarding the …

ÇALIŞANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDAKİ İFADELERİ SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİNİ OLUŞTURDUĞUNA DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Anayasa Mahkemesi, 31925 sayılı ve 16.08.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/976 başvuru numaralı ve 11.05.2022 tarihli Kadri Eroğul bireysel başvuru kararında, taşeron şirkete bağlı olarak bir kamu kurumunda görev yapan başvurucunun yöneticileriyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle iş akdinin feshedilmesini ifade özgürlüğüne aykırı bulmuştur.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU

Bilindiği üzere, elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin olarak yayımlanan 7416 sayılı Elektronik TicaretinDüzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı [1]. Elektronik ticaret sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle ve uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü için şimdi ise Ticaret Bakanlığı tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) birtakım değişiklikler yapılmış, bu …

INFORMATION NOTE ON THE AMENDMENTS TO THE REGULATION ON DISTANCE CONTRACTS

As it is known, the Law No. 7416 Amending the Law on the Regulation of Electronic Commerce, that regulates the electronic commerce, was published in the Official Gazette dated July 7, 2022 and numbered 31889 [1]. Due to the rapid developments in the electronic commerce sector and for the solution of the problems encountered in …

TÜZEL KİŞİLERİN UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ VE BANKACILIK İŞLEMLERİ KAPSAMINA ALINMASI AMACIYLA HAZIRLANAN YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), gerçek kişi ve gerçek kişi tacirlerin ardından tüzel kişilerin de uzaktan müşteri edinimi yoluyla banka müşterisi olabilmesini sağlamak amacıyla 31.08.2022 tarihinde Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (“Taslak Yönetmelik”) yayınlamıştır. Bilindiği üzere, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik …