5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak alınan ve şirketlerin TL kredi kullanımını nakdi yabancı para (“YP”) pozisyonuna göre düzenlemeyi amaçlayan 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul (“BDDK”) Kararına (“Karar”) ilişkin olarak, hem bankalar hem şirketler açısından Karar’ın uygulanmasını kolaylaştırması ve etkinliğini artırması için Karar’ın uygulamasını esneten düzenlemeler içeren 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı BDDK Kararı yayımlanmıştır. BDDK tarafından alınan 07.07.2022 tarihli karar ilk kararın yayımlandığı tarih olan 24.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Buna göre;

  • BDDK’nın aldığı karara göre, şirketlerin bağımsız denetçiye onaylatarak bankalara sunması gereken bilgi ve belgelerin yeminli mali müşavir (“YMM”) onaylı olarak da alınabilmesi sağlanmıştır.
  • Doğrudan Borçlanma Sistemi, Kurumsal Kredi Kartları ve tedarik finansmanı, TL kredi sınırlaması dışında bırakılmıştır.
  • Önceki karara göre, kredi başvurusu sırasında bilgi ve belge temin etme yükümlülüğü bulunan şirketlerin beyanları esas alınmak suretiyle kredi kullanmaları mümkün hale getirilmiştir. Kredi kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu 3’er aylık takvim dönemleri halinde bağımsız denetçi veya YMM onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlenmiştir.
  • Şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı hususunda bankalarca tereddüt yaşanması halinde Şirketlerin bağımsız denetime tabi olmadıklarını bankalara belgelendirebilmeleri için YMM veya bağımsız denetçiden alacakları belgelerin yanında serbest muhasebeci mali müşavirlerin (“SMMM”) de bu durumları tevsik edici belge alabilmeleri mümkün kılınmıştır.
  • Konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu Karar kapsamındaki kredi sınırlamalarına yönelik yapılacak değerlendirmede bu şirketlerin yurtdışı bağlı ortaklık ve iştiraklerinin dahil edilmemesine karar verilmiş olup böylece yurtdışındaki söz konusu bağlı ortaklık ve iştiraklerin YP varlıklarının da sınırlama kapsamındaki hesaplamadan muaf tutulması sağlanmıştır.
  • Düzenleme arbitrajı ve rekabet eşitsizliği doğurmaması açısından, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununa tabi finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları Karar kapsamına dahil edilmiştir. Şirketlerin YP nakdi varlık hesaplarına dahil edilecek kalemlerde de birtakım değişiklikler yapılmıştır. Örneğin şirketlerin bankalarla yaptıkları swap işlemleri kapsamında spotta TL temin etmek üzere bankalara (altın dahil) döviz olarak verilen YP varlıkları nakdi varlık kapsamına dahil edilmiştir.
  • Şirketlerin kullanacakları krediler için 3’er aylık takvim dönemlerini izleyen ay  sonuna kadar SMMM, YMM veya bağımsız denetçi onaylı olarak bankalara ve diğer kuruluşlara tevdi etmesi gereken belgeleri tevdi etmemesi veya tevdi etse bile bu belgelere göre yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulayacağı kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki notumuza ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.

Güner Hukuk Bürosu 1996 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana; şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, banka-finans, enerji, teknoloji, medya telekomünikasyon ve uyuşmazlık çözümü alanlarında Türkiye’nin önde gelen ofislerinden biri haline gelmiştir.

İletişim
Ömer Erdoğan
Ortak
oe@guner.av.tr

Defne Uslu
Stajyer
du@guner.av.tr

Güner Hukuk Bürosu
Levent Caddesi, Alt Zeren Sokak No.7
Levent 34330, İstanbul
T +90 212 282 4385
F +90 212 282 4305
info@guner.av.tr
www.guner.av.tr

More from Güner Law Office