Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Publishing firms

Legal Developments worldwide

Offentlige anskaffelser: Erstatningsrett i utvikling

March 2011 - Litigation & Dispute Resolution. Legal Developments by Advokatfirmaet Grette DA.

More articles by this firm.

Kun få måneder etter at EU-domstolen konkluderte med at skyld ikke kunne oppstilles som vilkår for erstatning ved brudd på anskaffelsesregelverket, sak C-314/09 (Strabag) – se tidligere artikkel på grette.no), understreker EU-domstolen i en annen avgjørelse at EU-retten ikke inneholder bestemte kriterier for erstatningsspørsmålet, sak C-568/08 (Spijker).

EU-domstolens dom i sak C568/08
De grunnleggende kravene til erstatning står likevel fast, som stiller krav om kvalifisert brudd på regelverket, og direkte årsakssammenheng mellom bruddet og et anført tap.

mer...

 


www.grette.no