Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Publishing firms

Legal Developments worldwide

Markedsføring: EU med liste over helsepåstander

June 2012 - EU & Competition. Legal Developments by Advokatfirmaet Thommessen AS.

More articles by this firm.

EU-kommisjonen publiserte 25. mai 2012 den såkalte artikkel 13-listen med 222 godkjente helsepåstander i markedsføring, etter anbefaling fra den Europeiske vitenskapskomité for mattrygghet (EFSA).

Read more...


For more information please visit www.thommessen.no