Michel Chatelin > Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. > Amsterdam, Netherlands > Lawyer Profile

Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.
De Cuserstraat 91
1081 CN Amsterdam, Postbus/PO Box 7902
1008 AC Amsterdam
Netherlands
Michel Chatelin photo

Work Department

Michel Chatelin is partner with Eversheds en leads the practicegroup Competition & Regulatory. He has wide experience in sectors energy & utilites, healthcare, social housing and retail.

Michel advises national and international companies, as well as governmental bodies and public sector companies.

Michel is frequently asked as speaker on conferences, seminars and coures.

His most recent work includes:

 • Cartel investigations: advising companies involved in cartel investigations of the competition authorities. Dawn raid assistance, leniency applications, procedures with the competition authorities.
 • Innovative performance contracts in the health care sector: advising hospitals on Technology Partnership Contracting in relation with the supply and maintenance of medical equipment, products and services.
 • Realisation solar energy projects: advising investors in the largest solar park of the Netherlands on the island Ameland; advising on the procurement of large solar energy installations on roofs of schools, municipalities and companies.
 • Opening retail stores: advising large international retail chains regarding setting up Netherlands activities.

Awards and rankings:

As of 1995 Michel is a lawyer and has been recommended by Legal 500 and Chambers Legal.

Memberships:

 • Vice-chair supervisory board Amelander Energie Coöperatie;
 • Member steering committee solarpark Ameland
 • Member Dutch competition law association
 • Member Dutch Energy law association

Publications:

 Michel is partner bij Eversheds en leidt de praktijkgroep Mededinging en Economisch Ordeningsrecht. Hij heeft ruime ervaring in de sectoren energie & utilities, gezondheidszorg, woningcorporaties en retail.

Michel adviseert nationale en internationale ondernemingen, alsmede overheden en instellingen in de publieke sector.

Michel is verbonden geweest aan het Internationaal Instituut voor Energierecht te Leiden en aan de Europese Commissie, DG voor Energie. Michel is een veel gevraagd spreker voor congressen, seminars en opleidingen.

Voorbeelden van recent werk:

 • Kartelonderzoeken: begeleiden van ondernemingen die voorwerp zijn van een kartelonderzoek van de mededingingsautoriteiten. Ondersteuning bij invallen, clementieverzoeken en procedure bij de mededingingsautoriteiten.
 • Innovatieve prestatiecontracten in de gezondheidssector: Begeleiding van ziekenhuizen bij de totstandkoming van een Technologisch Partnershap Overeenkomst met betrekking tot de levering en onderhoud van medische apparatuur, producten en diensten.
 • Realisatie zonne-energie projecten: begeleiden investeerders in het grootste zonnepark van Nederland op Ameland; begeleiden aanbestedingen voor grootschalige zone-energie installaties op daken van scholen, gemeenten en bedrijven.
 • Impact gewijzigde Woningwet: adviseren van corporaties en verbonden ondernemingen over de gevolgen van de gewijzigde Woningwet.
 • Openen winkelketens: begeleiden van grote buitenlandse retailketens bij het opzetten van Nederlandse activiteiten.

Awards en rankings:

Michel is sinds 1995 advocaat en aanbevolen door Legal 500 en Chambers Legal.

Lidmaatschappen:

 • Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Amelander Energie Coöperatie;
 • Lid stuurgroep zonnepark Ameland
 • Lid Vereniging voor Mededingingsrecht
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Energierecht

Publicaties:

 

Position

Partner

Languages

Dutch, English, Spanish, French and German

Lawyer Rankings

Netherlands > Energy: regulatory

Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. is active in the wind, solar, heating, cleantech and biomass spaces. It has been particularly active in relation to regulatory advice on grid connection, private grids and grid capacity. The practice is jointly led by Miriam van Ee and Michel Chatelin. Pim van Leersum joined from De Brauw Blackstone Westbroek.

Netherlands > Energy: transactional

Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.‘s group is particularly active in the renewables space and has noted experience of a variety of technologies, including wind, solar, heating, cleantech and biomass. It handles the development, construction, structuring and financing of projects, and also energy-related M&A. Miriam van Ee and Michel Chatelin co-head the team, which was strengthened by Pim van Leersum joining from De Brauw Blackstone Westbroek. The team also gained Max van Drunen, who has expertise advising real estate energy clients, from DLA Piper in April 2021.