The Legal 500

Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Eterna Law

SOPHIA BUSINESS CENTER, 6 RYLSKIY LANE, 01601 KYIV, UKRAINE
Tel:
Work +380 44 490 7001
Email:
Web:
www.eterna.law
Almaty, Kiev, Moscow

Show all Press releases

AstapovLawyers has successfully represented the Nemiroff Ukrainian Vodka Company

June 2010

AstapovLawyers gains Nemiroff brand victory before the Antimonopoly Committee of Ukraine

On May 25, 2010, Mr. Oleh Malskyy, the Head of AstapovLawyers' M&A, Corporate and Antitrust practice, has successfully represented the Nemiroff Ukrainian Vodka Company, Subsidiary Company in an unfair competition dispute against Liubotyn Food Products Factory CJSC before the Antimonopoly Committee of Ukraine.

According to the Antimonopoly Committee of Ukraine, Liubotyn Food Products Factory CJSC copied the design of such Nemiroff vodka brands as Zhitnia Premium and Pshenichna Premium for further distribution.

In particular, Liubotyn Factory used similar colors and names; the labels were placed in the same manner; and the product's form and appearance were much alike. Such similarities could lead to confusion between the companies' products. Customers might have false impression that the Liubotyn's products were products of Nemiroff. 

The Committee concluded that actions of Liubotyn Factory «are abuse of a competitor's business reputation, which has priority in terms of using mentioned design as it has been patented and made significant contribution to its advertising and brand awareness».

Mr. Malskyy commented: «It was a long and difficult dispute which eventually proved that fair competition and free market rules are triumphing today in Ukraine. The Antimonopoly Committee of Ukraine prevented forgery in this case and protected the good name of honest producer's. Though unfair competition is a common phenomenon in our country, I am certain we will see more hearings like this next years».

In the course of the investigation, the defendant admitted the violation. According to the Committee's decision, the defendant shall terminate the production of alike products and pay a fine. The Committee Chairman Mr. Alexey Kostusev highlighted the importance of this case for the competition law practice: «The Committee's position remains steadfast: unfair competition, when companies are trying to use image or business reputation of a competitor, must be repressed. Want to win the market, then make your products and advertising better, instead of faking the already known products».

 

AstapovLawyers з успіхом представили інтереси бренду Nemiroff
27.05.2010 :: AstapovLawyers одержали перемогу у захисті бренду Nemiroff в Антимонопольному

25 травня 2010 року пан Олег Мальський, керівник практики AstapovLawyers у галузі злиттів та поглинань, корпоративного та антимонопольного права, успішно відстояв інтереси ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» у спорі щодо недобросовісної конкуренції з «Люботинським заводом «Продтовари», який розглядався в Антимонопольному комітеті України.

Як встановив Комітет, «Люботинський завод «Продтовари» виробляв з метою подальшої реалізації горілку «Житня Преміум» та «Пшенична Преміум», імітуючи дизайн й зовнішнє оформлення алкогольної продукції компанії «Nemiroff».

Зокрема, використовувалися схожі кольори і назви, етикетки розміщувалися в однаковий спосіб, пляшки мали подібний вигляд, що могло призводити до змішування господарської діяльності підприємств. Натомість у споживачів створювалося хибне враження, що горілка заводу виробляється компанією «Nemiroff».

За висновками розслідування Комітету, дії «Люботинського заводу «Продтовари» є неправомірним використанням ділової репутації конкурента, котрий має пріоритет на зазначене оформлення продукції та зробив значний внесок у її рекламу.

Олег Мальський прокоментував: «Це був тривалий та складний спір, який врешті-решт довів, що сьогодні в Україні перемогли правила справедливої конкуренції та вільного ринку. Цього разу Антимонопольний комітет України попередив підробку та захистив добре ім'я чесного виробника. І хоча недобросовісна конкуренція є розповсюдженим явищем у нашій країні, я впевнений, що протягом наступних років ми станемо свідками більшої кількості судових справ, подібних до цієї».

У ході розслідування відповідач визнав припущене порушення та згідно з рішенням Антимонопольного комітету повинен припинити випуск схожої продукції та заплатити штраф. Голова Комітету Олексій Костусєв наголосив на важливості цієї справи для юридичної практики у галузі антимонопольного права та економіки: «Позиція Антимонопольного комітету залишається непохитною: випадки недобросовісної конкуренції, коли підприємства намагаються використовувати чужий імідж чи ділову репутацію конкурента, будуть припинені, - зауважив на засіданні Голова Комітету Олексій Костусєв. - Волієш завоювати ринок - борись за якість своїх товарів, здійснюй рекламні кампанії, твори, а не оформлюй продукцію під якусь уже відому. Щоб споживач тебе знав і вирізняв, а не був в омані емоційного впливу».

 

AstapovLawyers одержали победу в защите бренда Nemiroff в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

25 мая 2010 года г-н Олег Мальский, руководитель практики AstapovLawyers в сфере слияний и поглощений, корпоративного и антимонопольного права, успешно отстоял интересы ДП «Украинская алкогольная компания «Nemiroff» в споре с «Люботинским заводом «Продтовары» по делу о недобросовестной конкуренции, которое рассматривалось в Антимонопольным комитетом Украины.


По заявлению Антимонопольного комитета, при производстве водки «Ржаная Премиум» и «Пшеничная Премиум» «Люботинский завод «Продтовары» копировал дизайн водки «Nemiroff».
  
В частности, «Люботинский завод» прибегнул к использованию схожих цветов, аналогичного способа нанесения этикеток с названием продукта, похожего внешнего вида продукта, что могло ввести покупателя в заблуждение и, вследствие этого, привести к недобросовестной конкуренции.

По выводам Комитета, действия «Люботинского завода «Продтовары» «являют собой злоупотребление деловой репутацией конкурента», имеющего права именно на данное внешнее оформление продукта, поскольку его дизайн защищен патентом и он является существенной отличительной чертой в узнаваемости бренда Nemiroff.
  
Г-н Олег Мальский прокомментировал: «Это был длительный и сложный спор, который, в конечном итоге, доказал, что сегодня в Украине победили правила справедливой конкуренции и свободного рынка. В этот раз Антимонопольный комитет Украины предупредил подделку и защитил доброе имя честного производителя. И хотя недобросовестная конкуренция является распространенным явлением в нашей стране, я уверен, что в течение ближайших нескольких лет мы увидим гораздо больше судебных дел, подобных этому».

В ходе расследования ответчик признал допущенное нарушение и согласно решения Антимонопольного комитета обязан прекратить производство схожей продукции и оплатить штраф. Председатель Комитета Алексей Костусев отметил важность этого дела для юридической практики в области антимонопольного законодательства и экономики: «Позиция Антимонопольного комитета остается твердой: случаям недобросовестной конкуренции, когда компании пытаются использовать внешний вид других или деловую репутацию конкурентов, следует положить конец, - сказал во время заседания Комитета Председатель Алексей Костусев. «Хотите завоевать рынок - боритесь за лучшее качество вашей продукции, лучшую рекламу, а не занимайтесь подделкой уже известных товаров».

 

A high-profile Senior Associate is now joining AstapovLawyers' Capital Markets & Securities practice

26.05.2010 :: AstapovLawyers welcomes Ms. Svitlana Kovalska

AstapovLawyers is pleased to announce that Ms. Svitlana Kovalska joins the Firm's fast growing Capital Markets & Securities practice as a Senior Associate effective May 24, 2010. Ms. Kovalska brings in a wealth of experience in various fields of law, having expertise in M&A, Antitrust, Corporate & Commercial law, Capital Markets & Securities (securities related issues as well as debt issues).

Svitlana has two years of experience in an international law firm Hannes Snellman Ukraine and also three years of experience as a Senior Associate with other international law firm. Ms. Kovalska will be contributing to development of Capital Markets & Securities practice of AstapovLawyers. She starts being involved in a number of debt, securities and bonds related projects for Russian, Ukrainian and international issuers as well as will provide her seamless and integrated advice on domestic and international offerings.

Svitlana obtained her law degree summa cum laude from Zaporizhzhya National University in 2001.

«We are very pleased to welcome such top profile legal expert as Svitlana is and her joining is a great value and an exciting stage for our Firm's history as currently we can observe a very intensive development in the area of Ukrainian capital raising activities especially within initial and secondary public offerings and we are sure Svitlana will greatly contribute to it», commented AstapovLawyers' Managing Partner Mr. Andrey Astapov.

«I am very glad to join such a professional and energetic team as AstapovLawyers are, and I am confident to be able to contribute to our common successful future», said Ms. Kovalska.

 

Провідний старший юрист приєднався до практики ринків капіталу AstapovLawyers

26.05.2010 :: AstapovLawyers вітає пані Світлану Ковальську

AstapovLawyers із задоволенням повідомляє, що 25 травня 2010 року до команди нашої фірми у галузі ринків капіталу та ціних паперів приєднався старший юрист - пані Світлана Ковальська.

Пані Ковальська має досвід у таких галузях, як M&A, антимонопольне право, корпоративне та господарське право та у питаннях ринків капіталу на цінних паперів, привноситиме величезний внесок у різні напрямки юридичної практики фірми.

Пані Ковальська має трьохрічний досвід роботи у міжнародній юридичній фірмі «Hannes Snellman Ukraine», а також два роки досвіду роботи в іншій провідній міжнародній юридичній фірмі.

Світлана - має диплом магистра права з відзнакою Запорізького державного університету (2001 р.).

Пані Ковальська робитиме свій внесок у розбудову юридичної практики AstapovLawyers у сфері ринків капіталу та цінних паперів. Вона працюватиме над низкою проектів, пов'язаних з питаннями боргу/облігацій російських, українських та міжнародних емітентів, а також забезпечить професійні та комплексні рекомендації з питань національних і міжнародних розміщень.

«Ми дуже задоволені, що ряди нашої команди поповнилися експертом з правових питань, який має такі освіту та досвід, як у Світлани, саме на цій динамічній стадії розвитку нашої фірми та всієї країни. Оскільки, за зовнішніми ознаками, ринок капіталів набирає обертів, ми сподіваємося розширити нашу присутність у цьому секторі та впевнені, що Світлана зробить значний внесок у цю справу», - прокоментував Керуючий партнер пан Андрій Астапов.

«Я дуже рада приєднатися до такої професійного та енергійного колективу як AstapovLawyers, і я впевнена, що зможу зробити свій внесок у наш спільний успіх у майбутньому», - сказала пані Ковальська.

 

Ведущий старший юрист присоединился к практике рынков капитала AstapovLawyers

26.05.2010 :: AstapovLawyers рады приветствовать г-жу Светлану Ковальскую

AstapovLawyers с удовольствием сообщают, что 25 мая 2010 года к команде фирмы в отрасли рынков капитала и ценных бумаг присоединился старший юрист - г-жа Светлана Ковальская.

Г-жа Ковальская имеет богатый опыт в таких областях, как M&A, антимонопольное право, корпоративное и хозяйственное право, а также в вопросах рынков капитала и ценных бумаг, привнесет огромный вклад в различные направления юридической практики фирмы.

У г-жи Ковальской есть трехлетний опыт работы в международной юридической фирме «Hannes Snellman Ukraine», а также два года опыта работы в другой ведущей международной юридической фирме.

Светлана имеет диплом магистра права с отличием Запорожского государственного университета (2001 г.).

Г-жа Ковальская внесет свой вклад в развитие юридической практики AstapovLawyers в сфере рынков капитала и ценных бумаг. Она будет работать над рядом проектов, связанных с вопросами долга / облигаций российских, украинских и международных эмитентов, а также обеспечит профессиональные и комплексные рекомендации по вопросам национальных и международных размещений.

«Мы очень рады, что ряды нашей команды пополнились экспертом по правовым вопросам, который имеет такие образование и опыт, как у Светланы, именно на этой динамичной стадии развития нашей фирмы и всей страны. Поскольку, по внешним признакам, фондовый рынок набирает обороты, мы надеемся расширить наше присутствие в этом секторе, и уверены, что Светлана сделает значительный вклад в это дело», - прокомментировал Управляющий партнер г-н Андрей Астапов.

«Я очень рада присоединиться к такому профессиональному и энергичному коллективу как AstapovLawyers, и я уверена, что смогу внести свой вклад в наш общий успех в будущем», - сказала г-жа Ковальская. 

 

Mr. Andrey Astapov spoke at International Arbitration Conference in Kyiv

25.05.2010 :: Managing Partner spoke on complex arbitration clauses

On May 13, 2010 Managing Partner of AstapovLawyers, Mr. Andrey Astapov, spoke at the First International Practice Conference «ICC International Court of Arbitration: Opportunities for Ukrainian business» organized by Conference House with conjunction with ICC Ukraine in Kyiv regarding practical experience of complex arbitration clauses.

Globalization and expansion of the international relations have led strengthening of role of the international arbitration. Founded in 1923 the Arbitration Court of International Chamber of Commerce (IAC ICC) for over then 86 years of its activity has gained the considerable credibility in the world as the most impartial, fair and honest International Arbitration Center. Today the International Arbitration Court of ICC is one of the most respected and effective institutions for resolving of business disputes.

Ukrainian specialists are more often faced with the fact that foreign partners insist on the inclusion to agreement of an arbitration clause of the International Arbitration Court ICC. One of the key factors of growth of applications to the MAC ICC, including the Ukrainian side is the fact that decisions of this court have the highest percentage of performance.

Program Activities included speeches by leaders of the International Arbitration Court ICC, the leaders of Ukrainian and international law firms, companies, faced with the practice of trial of the International Court of Arbitration ICC.

To view the full version of Mr. Astapov presentation please click here. http://astapovlawyers.com/about/pressroom/

Пан Андрій Астапов виступив на Міжнародній арбітражній конференції в Києві
25.05.2010:: Керуючий партнер виступив на тему складних арбітражних застережень

13 травня 2010 року Керуючий партнер AstapovLawyers, пан Андрій Астапов виступив на Першій міжнародній практичній конференції «Міжнародний арбітражний суд ICC: можливості для українського бізнесу», організованої компанією «Conference House» спільно з Міжнародним арбітражним судом ICC к Україні в Києві щодо практичного досвіду у складних арбітражних застереженнях.

Глобалізація та розширення міжнародних зв'язків призвели до посилення ролі міжнародного арбітражу. Створений в 1923 році, Арбітражний Суд Міжнародної торгової палати (МАС ICC) за 86 років своєї діяльності завоював значний авторитет у всьому світі як найбільш неупереджений, справедливий і сумлінний центр міжнародного арбітражу. Сьогодні Міжнародний Арбітражний Суд ICC є одним з найбільш шанованих і ефективних інститутів для вирішення ділових суперечок.

Українські фахівці все частіше стикаються з тим, що іноземні партнери наполягають на включенні в договір арбітражного застереження Міжнародного арбітражного суду ICC. Одним із ключових чинників зростання числа звернень до МАС ICC, в тому числі і з українського боку, є те, що рішення цього суду мають найвищий відсоток виконання.


Программа заходу передбачала виступи керівників Міжнародного арбітражного суду ICC, керівників українських та міжнародних юридичних фірм, представників компаній, що стикаються з практикою судового розгляду Міжнародного арбітражного суду ICC.


Для перегляду повної версії презентації пана Астапова, будь ласка, натисніть тут. http://astapovlawyers.com/ua/about/pressroom/

 

Г-н Андрей Астапов выступил на Международной арбитражной конференции в Киеве
25.05.2010 :: Управляющий партнер выступил на тему сложных арбитражных оговорок

13 мая 2010 года Управляющий партнер AstapovLawyers, г-н Андрей Астапов выступил на Первой международной практической конференции «Международный арбитражный суд ICC: возможности для украинского бизнеса», организованной компанией «Conference House» совместно с Международным арбитражным судом ICC к Украине в Киеве по практическому опыту в сложных арбитражных оговорках.

Глобализация и расширение международных связей привели к усилению роли международного арбитража. Созданный в 1923 году, Арбитражный Суд Международной торговой палаты (МАС ICC) за 86 лет своей деятельности завоевал значительный авторитет во всем мире как наиболее беспристрастный, справедливый и добросовестный центр международного арбитража. Сегодня Международный Арбитражный Суд ICC является одним из самых уважаемых и эффективных институтов для разрешения деловых споров.

Украинские специалисты все чаще сталкиваются с тем, что иностранные партнеры настаивают на включении в договор арбитражной оговорки Международного арбитражного суда ICC. Одним из ключевых факторов роста числа обращений в МАС ICC, в том числе и с украинской стороны, является то, что решения этого суда обладают самым высоким процентом исполнения.

Программа мероприятия предусматривала выступления руководителей Международного арбитражного суда ICC, руководителей украинских и международных юридических фирм, представителей компаний, сталкивающихся с практикой судебного разбирательства Международного арбитражного суда ICC. 

Для просмотра полной версии презентации г-на Астапова, пожалуйста, нажмите здесь. http://astapovlawyers.com/rus/about/pressroom/

AstapovLawyers attended the 6th Annual Ukrainian Investment Summit in London

24.05.2010 :: Mr. Andrey Astapov and Mr. Oleh Malskyy participated in the 6th Annual Ukrainian Investment Summit in London

On May 17-19, 2010 Mr. Andrey Astapov and Mr. Oleh Malskyy participated in the 6th Annual Ukrainian Investment Summit in London, UK - the largest investment gathering for Ukraine worldwide organized by Adam Smith Institute (UK).

Hundreds of delegates were registered to attend, representing the business elite of Ukraine and members of the investment community from around the world. It was the most timely and productive Summit to date, providing a unique opportunity to hear first-hand from the new government about its key macroeconomic and financial priorities.

The most respected economic commentators on Ukraine were on hand to give their frank appraisal of the government's performance to date, leading Ukrainian corporates have outlined their investment and development programmes and the most high profile strategic investors have highlighted their views on the outlook for their business in Ukraine.

Mr. Oleh Malskyy comments: «The Summit sets a very optimistic development scenario for Ukraine which seems to be coming reality. Interest of investors is raising and may materialize into projects within quite a short time frame».

To learn more about AstapovLawyers' Investments Practice, please click here. http://astapovlawyers.com/practice-areas/7/

 

AstapovLawyers взяли участь у VI щорічному Українському інвестиційному саміті у Лондоні

24.05.2010 :: Пан Андрій Астапов і пан Олег Мальський взяли участь у VI щорічному Українському інвестиційному саміті у Лондоні


17-19 травня 2010 року пан Андрій Астапов і пан Олег Мальський взяли участь у VI щорічному Українському інвестиційному саміті у Лондоні, Великобританія - «íàéá³ëüøî¿ â ñâ³ò³ íàðàäè ç ³íâåñòèö³é äî Óêðà¿íè», організованого Інститутом Адама Сміта (Великобританія).

Ñîòí³ äåëåãàò³â, ùî ïðåäñòàâëÿëè á³çíåñ-åë³òó òà ³íâåñòèö³éíå ñï³âòîâàðèñòâî ç³ âñüîãî ñâ³òó, çàðåºñòðóâàëèñÿ íà ó÷àñòü. Ñàì³ò ñòàâ íàéàêòóàëüí³øèì ³ íàéïðîäóêòèâí³øèì çà âåñü ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàííÿ, íàäàþ÷è óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè áåçïîñåðåäíüî â³ä íîâîãî óðÿäó ³íôîðìàö³þ ïðî êëþ÷îâ³ ìàêðîåêîíîì³÷í³ òà ô³íàíñîâ³ ïð³îðèòåòè.

Íà íüîìó áóëè ïðèñóòí³ íàéàâòîðèòåòí³ø³ åêîíîì³÷í³ îãëÿäà÷³ ïî Óêðà¿í³, ãîòîâ³ äàòè ñâîþ â³äâåðòó îö³íêó ðîáîòè óðÿäó íà äàíèé ìîìåíò; ïðîâ³äí³ óêðà¿íñüê³ êîðïîðàö³¿ îêðåñëèëè ïðèíöèïè ñâî¿õ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì ³ ïëàí³â ðîçâèòêó, à íàéá³ëüø â³äîì³ ñòðàòåã³÷í³ ³íâåñòîðè ïîä³ëèëèñÿ äóìêàìè ïðî ïåðñïåêòèâè ñâîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³.

Пан Олег Мальський коментує: «Саміт створює дуже оптимістичний сценарій розвитку для України, що здається набуває чинності. Інтерес інвесторів зростає і може матеріалізуватися в проекти протягом досить короткого строку».

Щоб дізнатися більше про Практику інвестицій AstapovLawyers, будь ласка, натисніть тут. http://astapovlawyers.com/ua/practice-areas/7/

AstapovLawyers приняли участие в VI ежегодном Украинском инвестиционном саммите в Лондоне

24.05.2010:: Г-н Андрей Астапов и г-н Олег Мальский приняли участие в VI ежегодном Украинском инвестиционном саммите в Лондоне

17-19 мая 2010 года г-н Андрей Астапов и г-н Олег Мальский приняли участие в VI ежегодном Украинском инвестиционном саммите в Лондоне, - «крупнейшей в мире конференции по инвестициям в Украину», организованного Институтом Адама Смита (Великобритания).

Ñîòíè äåëåãàòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ áèçíåñ-ýëèòó è èíâåñòèöèîííîå ñîîáùåñòâî ñî âñåãî ìèðà,  çàðåãèñòðèðîâàëèñü íà ó÷àñòèå. Ñàììèò ñòàë ñàìûì àêòóàëüíûì è ïðîäóêòèâíûì çà âñå âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿÿ óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íåïîñðåäñòâåííî îò íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà èíôîðìàöèþ î êëþ÷åâûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ ïðèîðèòåòàõ.

Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè ñàìûå àâòîðèòåòíûå ýêîíîìè÷åñêèå îáîçðåâàòåëè ïî Óêðàèíå, ãîòîâûå äàòü ñâîþ îòêðîâåííóþ îöåíêó ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà íà òåêóùèé ìîìåíò;  âåäóùèå óêðàèíñêèå êîðïîðàöèè  èçëîæèëè ïðèíöèïû ñâîèõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì è ïëàíîâ ðàçâèòèÿ, à íàèáîëåå èçâåñòíûå ñòðàòåãè÷åñêèå èíâåñòîðû ïîäåëèëèñü âçãëÿäàìè íà ïåðñïåêòèâû ñâîåãî áèçíåñà â Óêðàèíå.

Г-н Олег Мальский комментирует: «Саммит создает очень оптимистичный сценарий развития для Украины, что кажется скоро вступит в силу. Интерес инвесторов растет и может материализоваться в проекты в течение достаточно короткого срока».

Чтобы узнать подробнее о Практике инвестиций AstapovLawyers, пожалуйста, нажмите здесь. http://astapovlawyers.com/rus/practice-areas/7/

 

 

 

 

www.astapovlawyers.com 

Legal Developments by:
Eterna Law

Legal Developments in Ukraine

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
 • Top Changes for Financial Institutions on Restructuring and Recoveries Market in Ukraine

  One of the biggest fear for a creditor in providing financing is a possible default with zero perspectives to recover damages. On the international arena until recently Ukraine has been known as a high-risk country that precludes foreign investment flows. However, the situation has changed substantially over the past few years.  
  - GOLAW
 • AVELLUM advises joint lead managers on EUR600 mln and USD335 mln Naftogaz Eurobond issue

  AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to the joint lead managers, Citigroup Global Markets Limited and Deutsche Bank AG, London Branch, with respect to EUR600 million and USD335 million Eurobond offering of Naftogaz of Ukraine.
 • AVELLUM advises Cornerstone Partners on acquisition of CoreValue

  AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to Cornerstone Partners, a co-owner of IT Kontrakt, a Polish IT Company, on the acquisition of CoreValue, a US-headquartered IT service provider with Ukrainian roots.
 • How much does it cost to use “proprietary” TM?

  For many international companies, it is a common practice to allow the use of their trademarks (TM) to all group companies on a free of charge basis. Some parent companies do not even have a right to charge the royalty payments from their subsidiaries, as this contradicts the company’s policy. In the case of subsidiaries located in the territory of Ukraine, such a situation suits everyone, at first glance, because royalties do not have to be paid at all. 
  - GOLAW
 • AVELLUM successfully represents English trading company in GAFTA arbitration

  AVELLUM secured a favourable award to the client in a dispute at the GAFTA arbitration for a total amount of more than EUR1.5 million.
 • AVELLUM advises GROUPE ATLANTIC on acquisition of one of SST Group’s businesses

  AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to GROUPE ATLANTIC, a leading French HVAC company, on the acquisition of SST Group’s electric underfloor heating and water leakage control systems business.
 • Renewable energy in Ukraine: green auctions launched

  In the first half of 2019 alone, renewable energy facilities with a capacity of more than 1.5 GW were connected to the Ukrainian grid, with about 96% of those being solar and wind energy facilities. In the whole of 2018, which has been a record-breaking year so far, numbers were almost half as high. The Ukrainian market also remains very attractive to foreign investors, not least because of the lucrative feed-in tariff rates, which are paid out regularly. Now, after the adoption of the so-called law on green auctions, significant changes can be expected.
 • AVELLUM advises on Ukraine`s first in over a decade Euro-denominated notes issue

  AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to the Ministry of Finance of Ukraine on another milestone Eurobond deal. The issue by Ukraine of EUR1 billion notes with a 7-year tenor marks the first euro-denominated offering Ukraine has made in almost 15 years.
 • AVELLUM advises solar power plant developer on sale of solar project

  AVELLUM acted as the legal counsel to SM Invest Construction B.V., a solar PV plants developer, on the sale of shares in the holding company, which owns the underlying assets to develop a 148MW solar power plant in Mykolaiv region. Scatec Solar, a leading and globally acting solar energy producer, acted as the purchaser.
 • General requirements to advertising in Ukraine

  The main legal act regulating legal relations in the field of advertising is the Law of Ukraine  On Advertising . The implementation of the Law in practice requires a detailed analysis and practical experience. The fulfillment of the requirements of the Law and other regulatory legal acts regulating advertising relations in Ukraine is a guarantee that government agencies in Ukraine, such as the Antimonopoly Committee of Ukraine, the State Inspection of Consumer Protection of Ukraine will not be able to start an advertiser's check.